Małgorzata Śledziewska

Ekspert w postępowaniach o zamówienia publiczne, członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, była atestatorem wpisanym na listę Prezesa UZP. Autorka szeregu publikacji z zakresu zamówień publicznych, redaktor merytoryczna poradnia dla zamawiających.