Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniem

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 125,10 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 104,25 zł +20%
  Cena katalogowa: 139,00 zł -10%
  %
 • 125,10 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 104,25 zł +20%
  Cena katalogowa: 139,00 zł -10%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Stan prawny: lipiec 2022 r. Opracowanie przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Na podstawie opracowania... więcej ›

Opis książki

Stan prawny: lipiec 2022 r.

Opracowanie przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych.

Na podstawie opracowania Czytelnik ma przyswoić sobie niezbędną, praktyczną wiedzę służącą prawidłowemu sporządzaniu apelacji, tak aby były one maksymalnie czytelne dla głównego ich adresata, czyli sądu. Chodzi o wyeksponowanie m.in. takich zagadnień, jak: prawidłowe konstruowanie zarzutówwniosków apelacyjnych, struktura uzasadnienia, używany język, układ graficzny apelacji.

Autor przyjął założenie, że potencjalny Czytelnik posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu postępowań apelacyjnych, dlatego też zostały pominięte założenia doktrynalne i spory teoretyczne, dotyczące postępowań odwoławczych oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w tym przedmiocie. Co do rozważań teoretycznych i orzecznictwa sądów należy odwołać się do wielu opracowań w tym temacie autorstwa wybitnych teoretyków i praktyków.


Egzamin adwokacki i radcowski - Pełna oferta materiałów do nauki Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Część I. Apelacje cywilne

 • Omówienie apelacji cywilnych
 • Przegląd orzecznictwa do apelacji cywilnych
 • 1. Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej, naruszenie prawa materialnego i błąd w ustaleniach faktycznych
 • 2. Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego i materialnego
 • 3. Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego, materialnego i sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym
 • 4. Ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 5. Naruszenie dóbr osobistych osoby fizycznej, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 6. Rękojmia za wady, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 7. Umowa zlecenia, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 8. Rękojmia za wady, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 9. Sprawa o zapłatę, sprzeczność ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym
 • 10. Sprawa o rentę, naruszenie prawa procesowego (art. 233 KPC)
 • 11. Sprawa o zapłatę, błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku
 • 12. Sprawa o zapłatę, naruszenie przepisów prawa procesowego, przedawnienie
 • 13. Rękojmia i odpowiedzialność odszkodowawcza, sprzeczność istotnych ustaleń z zebranym materiałem dowodowym
 • 14. Sprawa o zapłatę z prawa pracy, naruszenie prawa procesowego i materialnego
 • 15. Sprawa o zapłatę, naruszenie prawa procesowego
 • 16. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym, naruszenie prawa materialnego i procesowego
 • 17. Sprawa o zapłatę, naruszenie prawa procesowego
 • 18. Błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego
 • 19. Sprawa o zapłatę z tytułu robót budowlanych, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego
 • 20. Rozwód, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa materialnego i procesowego
 • 21. Sprawa o ustalenie, naruszenie prawa materialnego i procesowego
 • 22. Sprawa z prawa pracy, naruszenie prawa materialnego
 • 23. Sprawa o ustalenie z prawa pracy, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 24. Rękojmia za wady, naruszenie prawa procesowego
 • 25. Sprawa o zapłatę, naruszenie prawa procesowego
 • 26. Sprawa o zapłatę, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 27. Zniesienie wspólności z datą wsteczną, naruszenie prawa materialnego
 • 28. Podział majątku dorobkowego, naruszenie prawa procesowego, sprzeczność ustaleń z zebranym materiałem dowodowym
 • 29. Sprawa o zapłatę, naruszenie prawa procesowego
 • 30. Sprawa o zadośćuczynienie, naruszenie prawa materialnego
 • 31. Sprawa o zapłatę, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego
 • 32. Wstąpienie w stosunek najmu, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa materialnego
 • 33. Ochrona dóbr osobistych, naruszenie prawa materialnego, procesowego, sprzeczność ustaleń z zebranym materiałem dowodowym
 • 34. Pozbawienie praw rodzicielskich, alimenty, błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa procesowego
 • 35. Sprawa o ustalenie warunków umowy o pracę, naruszenie prawa materialnego
 • 36. Sprawa o zapłatę, zapis na sąd polubowny, naruszenie prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 37. Sprawa o zapłatę, uznanie nieprawidłowe, naruszenie prawa materialnego
 • 38. Sprawa o zapłatę, nieważność postępowania, naruszenie prawa procesowego
 • 39. Stwierdzenie nabycia spadku, naruszenie prawa materialnego
 • 40. Zwrot nieruchomości warszawskiej, naruszenie prawa materialnego i procesowego
 • 41. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, naruszenie prawa procesowego
 • 42. Wadliwa wycena szkody (grunty warszawskie)

Część II. Apelacje karne

 • Wprowadzenie do apelacji karnych
 • Przegląd orzecznictwa do apelacji karnych
 • 43. Wypadek drogowy, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 44. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym, obraza prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 45. Fałszerstwo dokumentu, obraza przepisów prawa materialnego
 • 46. Ukrycie dokumentów, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 47. Łapownictwo, obraza prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 48. Naruszenie nietykalności funkcjonariusza Policji, obraza prawa procesowego
 • 49. Pobicie, obraza przepisów prawa materialnego
 • 50. Wypadek drogowy, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 51. Rozbój, obraza przepisów prawa procesowego
 • 52. Kara łączna, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 53. Wypadek drogowy, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 54. Swoboda oceny dowodów, naruszenie prawa procesowego, rażąca surowość kary
 • 55. Łapówka, błąd w ustaleniach faktycznych, obraza prawa procesowego
 • 56. Fałszerstwo, rażąca niewspółmierność kary
 • 57. Pobicie, naruszenie prawa procesowego, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 58. Pobicie, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 59. Rozbój, obraza przepisów postępowania, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 60. Paserstwo umyślne, błąd w ustaleniach faktycznych, obraza prawa procesowego
 • 61. Zniesławienie (kontratyp), obraza prawa materialnego
 • 62. Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, obraza prawa materialnego
 • 63. Zgwałcenie, obraza prawa procesowego
 • 64. Ujawnienie informacji poufnej, błąd w ustaleniach faktycznych
 • 65. Obecność oskarżonego na rozprawie, obraza prawa procesowego
 • 66. Obrona obligatoryjna, obraza prawa procesowego
 • 67. Obowiązek odczytania protokołów zeznań, obraza prawa procesowego
 • 68. Zmiana kwalifikacji prawnej
 • 69. Pobicie, obraza prawa procesowego

Część III. Akty prawne

 • Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.)
 • Ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.3.2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 408 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 18)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 68)
 • Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) (wyciąg)
 • Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 534 ze zm.) (wyciąg)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Aplikacje prawnicze
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 9
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 402
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 640 g
 • ISBN: 978-83-8291-262-3
 • EAN: 9788382912623
 • Kod serwisu: 00944900

Kategorie

Tagi