prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.