dr hab. r.pr. Bogdan Fischer

Partner jednej z wiodących kancelarii prawnych; od kilkunastu lat doradza przedsiębiorstwom o zróżnicowanych profilach działalności. Specjalizuje się w prawie informacyjnym, w tym w ochronie danych osobowych oraz prawie mediów. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prelegent i panelista wielu konferencji oraz seminariów. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej; redaktor wydawnictw naukowych m.in. kwartalnika ABI EXPERT. Autor licznych prac naukowych, w tym m.in. monografii: Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji (2000), Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich (2010), Cloud computing – nowy technologiczny paradygmat − zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności (2013), Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej (2017); współautor m.in. komentarza Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2017), a także książki Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo (2017).