dr Ewa Perłakowska

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk-archiwista, analityk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją, w szczególności elektroniczną, informatyzacji administracji publicznej, systemów klasy EZD i systemów dziedzinowych, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, funkcjonowania archiwów, obsługi dokumentacji w archiwum, instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt i kwalifikatorów dokumentacji. Doświadczony trener i organizator szkoleń oraz kursów kancelaryjnych i archiwalnych skierowanych do urzędników, archiwistów, w tym archiwistów państwowych, oraz do innych pracowników podmiotów publicznych, wykładowca uniwersytecki. Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych (m.in. kierownik Oddziału nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym w Archiwum Państwowym w Krakowie, pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych). Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania dokumentacją, wartościowania współczesnej dokumentacji, jej opracowania i obsługi w archiwum; współautorka nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wielu aktów wykonawczych dotyczących postępowania z dokumentacją, np. rozporządzenia PRM z 18.01.2011 r. czy rozporządzenia MKiDN z 2015 r.; współtwórczyni zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. Członek wielu komisji, rad i zespołów (np. Rady Informatyzacji, Rady Naukowej GIODO, Rady Informatyzacji i Digitalizacji NDAP; ekspert i analityk w zakresie budowy i rozwoju systemów teleinformatycznych klasy EZD, w szczególności modułu „archiwum”; Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”.