Grażyna Zajączkowska

Grażyna Zajączkowska - od 20 lat pracownik samorządowy. Posiada ogromne doświadczenie dotyczące współpracy z radą powiatu i radą gminy, organizacji urzędu, zarządzania jakością i poprawy funkcjonowania urzędu, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ukończyła w 2000 r. studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, w 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2011 r. – w Akademii Leona Koźmińskiego.