r.pr. dr hab. Hanna Wolska

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego publicznego oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego Animus Prawo Zamówień Publicznych. Kierownik i wykonawca międzynarodowych oraz krajowych grantów naukowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (PNFN), Narodową Agencję Wymiany Akademickie (NAWA). Radca prawny oraz Członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych.