prof. dr hab. Jacek Sobczak

Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.