dr Jan Gościński

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (filologia polska) oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filologia angielska). Pracownik Katedry Dydaktyki Przekładu Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czynny tłumacz przysięgły języka angielskiego. Autor artykułów z zakresu przekładu, zwłaszcza prawniczego.