Janina Bielak

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Biegły rewident, w latach 1995–2011 prezes firmy audytorskiej. Wieloletni szkoleniowiec, a w latach 2005–2010 wykładowca na studiach podyplomowych PAN w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Obecnie doradca ekonomiczny w NIK.