Jerzy Krawiec

Magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, specjalista w zakresie gospodarki nieruchomościam oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wieloletni pracownik samorządowy, były z-ca Prezydenta Miasta Szczecin, prowadzący zajęcia dydaktyczne z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami na Podyplomowym Studium Rynku Nieruchomości na Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie pełniący stanowisko Kierownika Działu Regulacji Prawnych Nieruchomości, Sieci i Urządzeń w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.