Katarzyna Sałbut

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie medycznym, zawodowo zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych i procesami sądowymi związanymi z roszczeniami pacjentów.