Zapowiedź

Tom VII. Prawo konsumenckie. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 350,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 369,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: dr hab. Konrad Osajda LL.M.

Autor: dr Jacek Dybiński LL.M., Marta Gadomska- Gołąb, dr Mateusz Grochowski, dr Sebastian Kostecki, dr Katarzyna Królikowska, dr Katarzyna Kryla-Cudna, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, dr Joanna A. Luzak, dr Przemysław Mikłaszewicz, Krzysztof Pacuła, dr hab. Mateusz Pilich, dr Łukasz Przyborowski, dr Dominika Rogoń, dr Aneta Wiewiórkowska-Domagalska

Kompleksowe kompendium wiedzy o współczesnym prawie konsumenckim Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów prawa konsumenckiego na podstawie bogato... więcej ›

Więcej o książce
 1. Kompleksowe kompendium wiedzy o współczesnym prawie konsumenckim
 2. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku
 3. Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów prawa konsumenckiego na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości UE)
 4. Najnowsze zmiany legislacyjne
 5. Precyzyjna nawigacja wewnętrzna
  • wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć
  • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu
  • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań
  • szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach
 6. Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień - argumenty do obrony własnych racji
  • najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie
  • gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności

Tom VII zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:

 • KC (art. 221, art. 385–3853 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami;
 • ustawy o prawach konsumenta (art. 1–55 PrKonsU): obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy, umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość;
 • ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 23a–23d, art. 99a–99f OchrKonkurU): zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów, postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
 • ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 1–17, 21 NieuczPraktRynkU): nieuczciwe praktyki rynkowe i odpowiedzialność cywilna powstająca w związku z ich stosowaniem;
 • ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (art. 1–27 InfCenTiUU);
 • ustawy o kredycie konsumenckim (art. 1–68, Załączniki 1–4 KredytKonsU): obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt, umowa o kredyt, spłata kredytu przed terminem, odstąpienie od umowy przez konsumenta, działalność instytucji pożyczkowych, wpis do rejestru pośredników kredytowych;
 • ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 1–46 KredytHipU): obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, świadczenie usług doradczych, umowa o kredyt hipoteczny, spłata kredytu hipotecznego przed terminem, odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta;
 • ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (art. 1–38 OdwrKredytHipU): zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy odwróconego kredytu hipotecznego, rozliczenie odwróconego kredytu hipotecznego;
 • ustawy o timesharingu (art. 1–50 TimeshareU): obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, zawarcie umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży oraz umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, odstąpienie od umowy przez konsumenta, odpowiedzialność przedsiębiorcy za wadliwość przedmiotu świadczenia;
 • ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39–54 ImprezTurystU): obowiązki informacyjne wobec podróżnych oraz umowa o udział w imprezie turystycznej, realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej, odpowiedzialność za tzw. „zmarnowany urlop";
 • rozporządzenia o prawach pasażerów lotniczych (art. 1–19): odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie i opóźnienie lotu, prawo do odszkodowania, prawo do zwrotu należności;
 • prawa prywatnego międzynarodowego (art. 30 PrPrywM): prawo właściwe w kontekście ochrony konsumenta;
 • rozporządzenia Rzym I (art. 5–7): prawo właściwe dla umowy przewozu, umów konsumenckich, umowy ubezpieczenia;
 • rozporządzenia Bruksela I bis (art. 17–19): jurysdykcja w sprawach dotyczących umów konsumenckich.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową na uniwersytetach w Polsce i za granicą (m. in. w Osnabrück, Exeter, Tilburgu) z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków, jak i dla przedstawicieli nauki.

Szczegóły

Premiera: Styczeń 2019 r.
Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-815-8038-0
Liczba stron: 1500
Oprawa: Twarda