Tom VII. Prawo konsumenckie. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 296,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 279,20 zł
  Cena katalogowa: 349,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom VII. Prawo konsumenckie to: Kompleksowe kompendium wiedzy o współczesnym prawie konsumenckim Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany legislacyjne Precyzyjna nawigacja wewnętrzna wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych... więcej ›

Opis książki

Tom VII. Prawo konsumenckie to:

 1. Kompleksowe kompendium wiedzy o współczesnym prawie konsumenckim
 2. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku
 3. Najnowsze zmiany legislacyjne
 4. Precyzyjna nawigacja wewnętrzna
  • wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć
  • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu
  • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań
  • szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach
 5. Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień - argumenty do obrony własnych racji
  • o najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie
  • o gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności
 6. Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów prawa konsumenckiego na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości UE)
 7. Systemowe ujęcie tematu – obszerne opracowanie, tom VII zawiera komentarz do następujących aktów prawnych:
  • KC (art. 221, art. 3831–3854) (wyciąg)
  • ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55)
  • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 23a–23d, art. 99a–99f) (wyciąg)
  • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 1–21)
  • ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (art. 1–27)
  • ustawa o kredycie konsumenckim (art. 1–68)
  • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 1–46) (wyciąg)
  • ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (art. 1–38)
  • ustawa o timesharingu (art. 1–50)
  • ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39–54) (wyciąg)
  • rozporządzenie o prawach pasażerów lotniczych (art. 1–19)
  • prawo prywatne międzynarodowe (art. 30) (wyciąg)
  • rozporządzenie Rzym I (art. 5–7) (wyciąg)
  • rozporządzenie Bruksela I bis (art. 17–19) (wyciąg)

Tom VII. Prawo konsumenckie zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu:

 • KC (art. 221, art. 3831–3854 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami;
 • ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55, Załączniki 1–2 PrKonsU): obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy, umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość;
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 23a–23d, art. 99a–99f OchrKonkurU): zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów, postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
 • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 1–17, art. 21 NieuczPraktRynkU): nieuczciwe praktyki rynkowe i odpowiedzialność cywilna powstająca w związku z ich stosowaniem;
 • ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (art. 1–27 InfCenTiUU);
 • ustawa o kredycie konsumenckim (art. 1–68, Załączniki 1–4 KredytKonsU): obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt, umowa o kredyt, spłata kredytu przed terminem, odstąpienie od umowy przez konsumenta, działalność instytucji pożyczkowych, wpis do rejestru pośredników kredytowych;
 • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 1–46 KredytHipU): obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, świadczenie usług doradczych, umowa o kredyt hipoteczny, spłata kredytu hipotecznego przed terminem, odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta;
 • ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (art. 1–38 OdwrKredytHipU): zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy odwróconego kredytu hipotecznego, rozliczenie odwróconego kredytu hipotecznego;
 • ustawa o timesharingu (art. 1–50, Załączniki 1–5 TimeshareU): obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, zawarcie umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży oraz umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, odstąpienie od umowy przez konsumenta, odpowiedzialność przedsiębiorcy za wadliwość przedmiotu świadczenia;
 • ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39–54 ImprTurU): obowiązki informacyjne wobec podróżnych oraz umowa o udział w imprezie turystycznej, realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej, odpowiedzialność za tzw. „zmarnowany urlop";
 • rozporządzenie o prawach pasażerów lotniczych (art. 1–19 rozporządzenie Nr 261/2004): odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie i opóźnienie lotu, prawo do odszkodowania, prawo do zwrotu należności;
 • prawo prywatne międzynarodowe (art. 30 PrPrywM): prawo właściwe w kontekście ochrony konsumenta;
 • rozporządzenie Rzym I (art. 5–7 Rzym I): prawo właściwe dla umowy przewozu, umów konsumenckich, umowy ubezpieczenia;
 • rozporządzenie Bruksela I bis (art. 17–19 Bruksela I bis): jurysdykcja w sprawach dotyczących umów konsumenckich.

W publikacji zostały uwzględnione zmiany wynikające z ustawy z 21.2.2019 r. – wprowadzającej zmiany wynikające z RODO, który m.in. w:

 • ustawie o prawach konsumenta, wprowadzając art. 4a obciąża obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia, w równym stopniu wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa;
 • ustawie o kredycie konsumenckim, zmieniając brzmienie art. 10 w przypadku odmowy udzielenia kredytu banki są obowiązane przekazać w formie pisemnej wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego, które obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową na uniwersytetach w Polsce i za granicą (m. in. w Luksemburgu, Osnabrück, Exeter, Tilburgu) z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, a także Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: adw. dr Jacek Dybiński LL.M., Marta Gadomska- Gołąb, dr Mateusz Grochowski, dr Aleksander Jakubowski, dr Sebastian Kostecki, dr Katarzyna Królikowska, dr Katarzyna Kryla-Cudna, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, dr Joanna A. Luzak, dr Przemysław Mikłaszewicz, r.pr. dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska, adw. dr Krzysztof Pacuła, dr hab. Mateusz Pilich, dr Łukasz Przyborowski, dr Dominika Rogoń, dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2019
 • Tom: IV
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1984
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 2400 g
 • ISBN: 978-83-8158-038-0
 • EAN: 9788381580380
 • Kod serwisu: 00790300