Maciej Bielecki

Jest radcą prawnym, doktorantem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Ukończył studia na Wydziale Prawa UW oraz specjalistyczne kursy w Westminster College w Londynie i Christian Academy for European Dialogue (CAFED) w Belgii. Przez lata współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Koncentruje się na doradztwie w dziedzinach prawa budowlanego, cywilnego, nieruchomości oraz prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków między zarządem a spółką kapitałową. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię prawną w Warszawie (www.kancelaria-bielec-cy.pl); is a qualified legal advisor. Over a number of years he was co-operating with international law firms, and at present, he runs his individual law firm in Warsaw. He is the author of a number of scientific publications within the area of real estate, commercial and labour law.