dr Magdalena Deneka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego. Laureatka V Edycji Konkursu im. Prof. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego.