dr Małgorzata Ciechomska

Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa nowych technologii, telekomunikacji, prawa ochrony danych osobowych; autorka publikacji z zakresu problemów prawnych społeczeństwa informacyjnego; zawodowo związana z działami prawnymi firm z branży ICT, obecnie współpracownik wiodącego na rynku ośrodka badawczo-rozwojowego w obszarze sztucznej inteligencji (AI) oraz akceleratora wspierającego komercjalizację innowacyjnych projektów.