Malgorzata Czerwińska

Doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Wieloletnia wolontariuszka Polskiego Czerwonego Krzyża, Ośrodka Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, a w 2013 r. również Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. W materii procesu karnego szczególnie zainteresowana problematyką stosowania środków przymusu, zwłaszcza środków zapobiegawczych oraz postępowaniem przed sądami międzynarodowymi.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.