dr r.pr. Marcin Górski

Adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; członek Komisji Praw Człowieka, Krajowej Rady Radców Prawnych; dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru prawa instytucjonalnego, zasad ogólnych prawa, praw człowieka, postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autor ponad 150 publikacji naukowych z zakresu prawa.