prof. UJ dr hab. Marcin Kamiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji z zakresu nauki prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym monografii "Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne" (2006) oraz "Prawo administracyjne intertemporalne" (2011).

 • Informacje gospodarcze. Studium prawne
  We współczesnym obrocie gospodarczym informacja jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących jego rozwój. Wywiera ona istotny wpływ na zachowania i decyzje uczestników tego obrotu, tj....
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2017 | Wersja: PDF
  122,55 zł 129,00 zł
  We współczesnym obrocie gospodarczym informacja jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących jego rozwój. Wywiera ona istotny wpływ na zachowania i decyzje uczestników tego obrotu, tj....