dr Marek Kuźniak

Językoznawca, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tłumacza przysięgłego z ramienia MNiSW. Marek Kuźniak jest ponadto specjalistą w zakresie leksykologii oraz semantyki kognitywnej. Autor monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z obszaru lingwistyki kognitywnej, jak również pragmatyki i filozofii języka. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.