prof. dr hab. Marek Szydło

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej. Specjalista do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Radca prawny. Autor kilkunastu monografii naukowych oraz stu kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, w tym w renomowanych czasopismach zagranicznych, znajdujących się na liście filadelfijskiej oraz w wykazie JCR. Jego prace są często cytowane w literaturze prawniczej na całym świecie oraz przywoływane w orzecznictwie sądowym.

 • Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86
  NAJOBSZERNIEJSZY KOMENTARZ DO USTAWY ZASADNICZEJ Wydawnictwo C.H.Beck od ponad 20 lat z zaangażowaniem i przy wsparciu wybitnych ekspertów tworzy komentarze dopasowane do potrzeb oraz...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk
  399,00 zł
  NAJOBSZERNIEJSZY KOMENTARZ DO USTAWY ZASADNICZEJ Wydawnictwo C.H.Beck od ponad 20 lat z zaangażowaniem i przy wsparciu wybitnych ekspertów tworzy komentarze dopasowane do potrzeb oraz...