dr Mariusz Polok

Doktor nauk prawnych, współautor trzech prac zbiorowych oraz licznych publikacji z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego (zwłaszcza z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych); jest również konsultantem wielu wdrażanych w kraju projektów bezpieczeństwa informatycznego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.