Marta Tomkiewicz

Adwokatka, karnista, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz członek Panelu Dyscyplinarnego I instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej, wykładowczyni z zakresu prawa karnego i etyki w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, specjalizując się w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa rodzinnego.