dr Michał Rudnicki

Jest pracownikiem naukowym Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w turystyce, instrumenty e-dystrybucji usług turystycznych, usługi biznesowe oparte na wiedzy (KIBS) oraz turystyka biznesowa (MICE). Autor i współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych oraz członek licznych zespołów naukowych i eksperckich w blisko 20 różnych projektach badawczych w tym finansowanych przez NCN oraz MNiSW.

 • Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań
  Autorzy publikacji podjęli się ważnej obecnie w polskiej gospodarce tematyki badań nad branżą spotkań (kongresami, konferencjami, wyjazdami motywacyjnymi, targami i wystawami oraz wydarzeniami...
  Seria: Ekonomia Zarządzanie
  Rok wydania: 2015 | Wersja: PDF
  59,00 zł
  Autorzy publikacji podjęli się ważnej obecnie w polskiej gospodarce tematyki badań nad branżą spotkań (kongresami, konferencjami, wyjazdami motywacyjnymi, targami i wystawami oraz wydarzeniami...