dr Mieczysława Cellary

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Autorka licznych opracowań w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i budżetowej, rachunku kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.