dr Rafał Siedlecki

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Prowadzi wykłady w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest kierownikiem studium podyplomowego Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prowadził kursy autorskie m.in. z zakresu rynków kapitałowych i pieniężnych, budżetowania kapitałowego, zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Autor wielu publikacji, a także analiz na zlecenie, specjalizujący się przede wszystkim w ocenach projektów inwestycyjnych, analizach finansowych przedsiębiorstw prognozowaniu trudności i w inwestycjach na rynku kapitałowym.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.