dr Sławomir Hypś

Pracownik Katedry Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.