prof. dr hab. Tadeusz Zieliński

(1924-2003) - Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego prawa pracy, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, w latach 1989-1991 senator RP, w latach 1992-1996 Rzecznik Praw Obywatelskich, w 1997 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.