prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Pluta

Wieloletni kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej.