Wojciech Wdowiak

Dr nauk o organizacji i zarządzaniu, adiunkt w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.