Analiza wskaźnikowa danych zawartych w JPK. Raporty w arkuszach Excel

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik, który krok po kroku wyjaśnia, jak na bazie plików JPK_KR za pomocą arkusza Excel z wykorzystaniem Power Query wygenerować wskaźniki finansowe i je właściwie zinterpretować. Dołączone narzędzia zaprojektowane w Excelu, pozwalą na błyskawiczne obliczenie wybranych wskaźników, analizę dynamiki bilansu i rachunku wyników, a także przeliczenie modelu Du Pointa... więcej ›

Opis książki

W publikacji wskazujemy krok po kroku, za pomocą zrzutów z ekranu opatrzonych wyjaśnieniami, jak na bazie plików JPK_KR za pomocą arkusza Excel z wykorzystaniem Power Query wygenerować wskaźniki finansowe i je właściwie zinterpretować. Prezentowane w niej narzędzie pozwala na natychmiastowe wyliczenie aktualnych danych o kondycji finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu miesięcznym i narastająco. Można je wykorzystać do własnych potrzeb, wczytując do nich dane ze swoich plików JPK_KR i definiując bilans i RZiS według własnej konfiguracji.

Poradnik pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Dzięki książce zapoznasz się z użytecznymi formułami oraz funkcjonalnościami, które można wykorzystać przy projektowaniu innych raportów, zestawień czy analiz, podnosząc w ten sposób swoje kompetencje zawodowe.

Warto podkreślić, że poradnik nie jest kolejną z serii publikacji dotyczących typowej analizy wskaźnikowej, lecz przedstawia zupełnie inne ujęcie tego zagadnienia. Większość opracowań na temat analizy wskaźnikowej, jakie do tej pory pojawiły się na rynku, omawia wzory wskaźników finansowych oraz przedstawia interpretację otrzymanych wyników z przykładowych wyliczeń. Publikacja ma charakter narzędziowy, do analiz wykorzystywany jest w niej Excel, który po jednorazowym skonfigurowaniu będzie mógł wesprzeć zarząd w sprawnym i szybkim ocenieniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Raporty są generowane w przejrzystej szacie graficznej.

Dzięki książce dowiesz się m.in.:

 • jakie są główne (najczęściej używane) wskaźniki analityczne i jak je właściwie interpretować,
 • w jaki sposób można wczytać swoje dane z pliku JPK_KR do pliku Excel z wykorzystaniem Power Query i jak sparametryzować dołączone do publikacji narzędzie dla własnych potrzeb,
 • jak wykorzystać Power Query do pobrania z pliku JPK_KR tylko tych danych, które są przydatne dla tworzonego raportu, pomijając te zbędne (zwykły import danych z pliku XML nie pozwala na wyłączenie zbędnych daych),
 • w jaki sposób odświeżać dane w raporcie opartym o dane pobrane przez Power Query,
 • jak projektować czytelne i łatwe w obsłudze raporty,
 • jak można przeprowadzić symulacje efektów zmiany przychodów i kosztów, a także zaangażowanych inwestycji przy pomocy modelu DuPonta.

Książka jest skierowana głównie do księgowych, którzy nie dysponuję drogim oprogramowaniem finansowo-księgowe czy narzędziami typu business intelligence. Szybkie przeliczenia i analizy na potrzeby kadry zarządzającej, które są dokonywane dzięki takiemu oprogramowaniu, w książce generują raporty udostępnione w formacie Excel.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorce

Wykaz skrótów

Rozdział I. Inne ujęcie analizy wskaźnikowej

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Źródła danych do prowadzenia analizy wskaźnikowej – plik JPK_KR

Rozdział II. Dane w pliku JPK_KR

 • 1. Pliki JPK
 • 2. Budowa JPK_KR

Rozdział III. Power Query – pobranie i przekształcenie danych JPK_KR

 • 1. Zalety Power Query
 • 2. Pobranie danych z JPK_KR za pomocą Power Query
 • 3. Odświeżenie danych w raporcie

Rozdział IV. Koncepcja narzędzia analizy wskaźnikowej w Excelu

 • 1. Kokpit – miejsce konfiguracji raportów
 • 2. Formatowanie warunkowe na arkuszu Kokpit
 • 3. Bilans
 • 4. Rachunek zysków i strat
 • 5. Zestawienie wskaźników
 • 6. Analiza wskaźnikowa
  • 6.1. Dwuczęściowe pole wyboru: rodzaje wskaźników i wskaźniki
  • 6.2. Pole wyboru okresu od do
  • 6.3. Tabela z wartościami wskaźników przypisanych do poszczególnych okresów (miesięcy)
  • 6.4. Wzór, według którego wyliczany jest wybrany wskaźnik
  • 6.5. Interpretacja wybranego wskaźnika (prawy dolny róg arkusza)
  • 6.6. Wykres wizualizujący wyliczone wartości wybranego wskaźnika
 • 7. Analiza wskaźnikowa BO-BZ
 • 8. Dynamika sprawozdania
  • 8.1. Bilans
  • 8.2. Rachunek zysków i strat
 • 9. Du Pont – model analizy finansowej

Rozdział V. Wstępna analiza sprawozdania finansowego – przykłady

 • 1. Przedstawienie przykładowych firm
  • 1.1. Firma 1
  • 1.2. Firma 2
 • 2. Dynamika bilansu
  • 2.1. Firma 1
   • 2.1.1. Analiza w czasie dla wartości narastająco
   • 2.1.2. Analiza indeksów łańcuchowych dla wartości miesięcznych (wartości bezwzględne)
   • 2.1.3. Analiza indeksów jednopodstawowych dla wartości miesięcznie (wartości bezwzględne)
   • 2.1.4. Analiza indeksów jednopodstawowych dla wartości miesięcznie (wartości względne)
  • 2.2. Firma 2
   • 2.2.1. Analiza w czasie dla wartości narastająco
   • 2.2.2. Analiza indeksów łańcuchowych dla wartości miesięcznie (wartości bezwzględne)
   • 2.2.3. Analiza indeksów jednopodstawowych dla wartości miesięcznie (wartości bezwzględne)
   • 2.2.4. Analiza indeksów jednopodstawowych dla wartości miesięcznie (wartości względne)
 • 3. Dynamika rachunku zysków i strat
  • 3.1. Firma 1
   • 3.1.1. Analiza w czasie dla wartości narastająco
   • 3.1.2. Analiza w czasie dla wartości miesięcznych
   • 3.1.3. Analiza indeksów łańcuchowych dla wartości miesięcznie (wartości bezwzględne)
   • 3.1.4. Analiza indeksów jednopodstawowych dla wartości miesięcznie (wartości bezwzględne)
   • 3.1.5. Analiza indeksów jednopodstawowych dla wartości miesięcznie (wartości względne)
   • 3.1.6. Podsumowanie
  • 3.2. Firma 2
   • 3.2.1. Analiza w czasie dla wartości narastająco
   • 3.2.2. Analiza w czasie dla wartości miesięcznych
   • 3.2.3. Analiza indeksów łańcuchowych dla wartości miesięcznych (wartości bezwzględne)
   • 3.2.4. Analiza indeksów jednopodstawowych dla wartości miesięcznie (wartości bezwzględne)
   • 3.2.5. Analiza indeksów jednopodstawowych dla wartości miesięcznie (wartości względne)
   • 3.2.6. Podsumowanie

Rozdział VI. Analiza wskaźnikowa przykładowych przedsiębiorstw

 • 1. Wskaźniki płynności finansowej
  • 1.1. Charakterystyka wskaźników
   • 1.1.1. Wskaźnik gotówki I
   • 1.1.2. Wskaźnik płynności II
   • 1.1.3. Wskaźnik bieżącej płynności III
  • 1.2. Omówienie przykładu
   • 1.2.1. Wskaźnik gotówki I
   • 1.2.2. Wskaźnik płynności II
   • 1.2.3. Wskaźnik bieżącej płynności III
 • 2. Wskaźniki rotacji
  • 2.1. Charakterystyka wskaźników
   • 2.1.1. Wskaźnik rotacji aktywów
   • 2.1.2. Wskaźnik rotacji środków trwałych
   • 2.1.3. Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych
   • 2.1.4. Wskaźnik rotacji aktywów trwałych
   • 2.1.5. Wskaźnik rotacji zapasów
   • 2.1.6. Wskaźnik rotacji należności
   • 2.1.7. Wskaźnik rotacji środków pieniężnych
  • 2.2. Omówienie przykładu
   • 2.2.1. Wskaźnik rotacji aktywów
   • 2.2.2. Wskaźnik rotacji środków trwałych
   • 2.2.3. Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych
   • 2.2.4. Wskaźnik rotacji aktywów trwałych
   • 2.2.5. Wskaźnik rotacji zapasów
   • 2.2.6. Wskaźnik rotacji należności
   • 2.2.7. Wskaźnik rotacji środków pieniężnych
 • 3. Wskaźniki zadłużenia
  • 3.1. Charakterystyka wskaźników
   • 3.1.1. Zadłużenie ogółem
   • 3.1.2. Zadłużenie długoterminowe
   • 3.1.3. Zadłużenie kapitału własnego
   • 3.1.4. Zadłużenie środków trwałych
  • 3.2. Omówienie przykładu
   • 3.2.1. Zadłużenie ogółem
   • 3.2.2. Zadłużenie długoterminowe
   • 3.2.3. Zadłużenie kapitału własnego
   • 3.2.4. Zadłużenie środków trwałych
 • 4. Wskaźniki rentowności
  • 4.1. Charakterystyka wskaźników
   • 4.1.1. ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży netto
   • 4.1.2. ROE – wskaźnik rentowności kapitałów własnych
   • 4.1.3. ROA – wskaźnik rentowności aktywów
   • 4.1.4. Rentowność netto
  • 4.2. Omówienie przykładu
   • 4.2.1. ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży netto
   • 4.2.2. ROE – wskaźnik rentowności kapitałów własnych
   • 4.2.3. ROA – wskaźnik rentowności aktywów
   • 4.2.4. Rentowność netto
 • 5. Wskaźniki struktury
  • 5.1. Charakterystyka wskaźników
   • 5.1.1. Wskaźnik struktury aktywów
   • 5.1.2. Wskaźnik struktury pasywów
   • 5.1.3. Wskaźnik udziału aktywów trwałych w aktywach
   • 5.1.4. Wskaźnik udziału aktywów obrotowych w aktywach
  • 5.2. Omówienie przykładu
   • 5.2.1. Wskaźnik struktury aktywów
   • 5.2.2. Wskaźnik struktury pasywów
   • 5.2.3. Wskaźnik udziału aktywów trwałych w aktywach
   • 5.2.4. Wskaźnik udziału aktywów obrotowych w aktywach
 • 6. Wskaźniki pokrycia
  • 6.1. Charakterystyka wskaźników
   • 6.1.1. Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem własnym
   • 6.1.2. Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem stałym
   • 6.1.3. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym
   • 6.1.4. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym
  • 6.2. Omówienie przykładu
   • 6.2.1. Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem własnym
   • 6.2.2. Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem stałym
   • 6.2.3. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym
   • 6.2.4. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym
 • 7. Wskaźniki kosztów
  • 7.1. Charakterystyka wskaźników
   • 7.1.1. Wskaźnik poziomu kosztów ogółem
   • 7.1.2. Wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych
   • 7.1.3. Wskaźnik poziomu pozostałych kosztów operacyjnych
  • 7.2. Omówienie przykładu
   • 7.2.1. Wskaźnik poziomu kosztów ogółem
   • 7.2.2. Wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych
   • 7.2.3. Wskaźnik poziomu pozostałych kosztów operacyjnych
 • 8. Własne (dedykowane) wskaźniki analityczne
  • 8.1. Zamiana wskaźnika na nowy
  • 8.2. Dodanie nowego wskaźnika

Rozdział VII. Model Du Ponta

 • 1. Charakterystyka modelu
 • 2. Omówienie przykładu

Rozdział VIII. Podsumowanie przykładowej analizy firm

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Do pobrania pliki Excel, które na bazie wczytanych sprawozdań finansowych posłużą go wygenerowania raportów zawierających wskaźniki finansowe.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 200
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 350 g
 • ISBN: 978-83-8356-438-8
 • EAN: 9788383564388
 • Kod serwisu: 0A009300

Kategorie

Tagi