Bestseller

EDYCJA PRAWA PRACY. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych

Promocyjna cena
%
 • 75,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 71,20 zł
  Cena katalogowa: 89,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny zbiór 53 aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian, registry oraz aktualizację online. Miękka oprawa i poręczny format zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy... więcej ›

Opis książki

Stan prawny: 25 stycznia 2024 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks pracy: 

 • Nowy tj. z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:

 • Nowy tj. z dnia 2 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2190).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy:

 • 23.5.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 912).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania:

 • 1.9.2023 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1348).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

 • 22.8.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1661).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej:

 • 17.5.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 879).

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667).

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

 • Nowy tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2692).

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

 • Nowy tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1690).

Ustawa o czasie pracy kierowców:

 • 19.8.2023 r. – Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523).

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • Nowy tj. z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 61).

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy:

 • Nowy tj. z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1087).

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

 • Nowy tj. z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1110).

Nowa ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych:

 • 29.9.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723),
 • 5.10.2023 r. – Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1941).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa:

 • Nowy tj. z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2467).

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

 • 19.8.2023 r. – Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • Nowy tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1230),
 • 1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
 • 1.8.2023 r. – Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429),
 • 5.10.2023 r. – Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1941),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429),
 • 24.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 547),
 • 1.9.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672),
 • 21.9.2024 r. – Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1941).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 • Nowy tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429),
 • 1.9.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • Nowy tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2780).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie:

 • Nowy tj. z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1964),
 • 13.10.2023 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2208); sygn. SK 105/20.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych: 

 • Nowy tj. z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1935).

EDYCJA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH zawiera 53 akty prawne:

 • Kodeks pracy,
 • Przepisy wprowadzające Kodeks pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.,
 • Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 • Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 • Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • Ustawa o dniach wolnych od pracy,
 • Ustawa o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek,
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Ustawa o związkach zawodowych,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń,
 • Ustawa o organizacjach pracodawców,
 • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Ustawa o społecznej inspekcji pracy,
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Zalety serii:

 • Miękka oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu.
 • Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
 • Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
 • Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
 • Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

Teksty ustaw - Kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Szczegóły

 • Seria: Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1184
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1120 g
 • ISBN: 978-83-8356-260-5
 • EAN: 9788383562605
 • Kod serwisu: 0A002100

Kategorie

Tagi