Termomodernizacja - dokumentacja, dofinansowanie, realizacja

Promocyjna cena
%
 • 89,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 126,65 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zestaw najważniejszych zmian w wprowadzonych do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zmiany, które zaczęły obowiązywać 12.4.2020 r. mają przede wszystkim za zadanie zwiększyć efektywność inwestycji realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Zmianie uległy m.in.: zasady w naliczaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej, pomoc dla budynków z wielkiej płyty, rozszerzenie premii remontowej o samorządy. ... więcej ›

Opis książki

Praktyczne opracowanie dotyczące zmian w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Publikacja szczegółowo analizuje zmiany obowiązujące od 12 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 412). Wprowadzone rozwiązania mają na celu m.in. zachęcenie do kompleksowej modernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, rozszerzenie grupy zainteresowanych tego typu inwestycjami, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym.

Każdy kto sięgnie po prezentowane opracowanie, otrzyma informacje o nowych rozwiązaniach w sposób przejrzysty, tak aby mógł szybko poznać znaczenie i konsekwencje wprowadzonych zmian. Przyjęta nowelizacja przewiduje:

 • Wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego wsparcia dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej.
 • Zwiększenie wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych.
 • Promowanie kompleksowych inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.
 • Uproszczenie zasad ubiegania się o premię termomodernizacyjną i umożliwienie wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów.
 • Zwiększenie dostępności premii kompensacyjnej poprzez umożliwienie wypłaty jej w ratach uzależnionych od postępu wykonywanych prac.
 • Wprowadzenie innych rozwiązań dostosowujących ustawę termomodernizacyjną do zaistniałych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, a przy okazji - eliminujących wątpliwości interpretacyjne przepisów prawnych.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się:

 • Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnej?
 • Czy samorządy czy ich jednostki organizacyjne mogą aplikować o środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów?
 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem upoważnionym do wnioskowania o dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów?
 • Jakie dokumenty należy przygotować aby uzyskać dofinasowanie z BGK?
 • Kto ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej?
 • Czy premia remontowa dotyczy także JST?
 • Czy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów można uzyskać finansowe wsparcie na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty?
 • Co oznacza dla inwestora uruchomienie mikroinstalacji OZE? Jaka premie go czeka?
 • Czy na remont w ramach termomodernizacji potrzeba pozwolenia na budowę/remont?
 • Jakie dokumenty są konieczne przy zgłoszenie inwestycji w ramach termomodernizacji?
 • Czy przy inwestycji w ramach termomodernizacji wymagany jest projekt budowalny?
 • W jakich przypadkach niezbędna jest mapa do celów projektowych?
 • Czy wymagane są audyty przy aplikowaniu o środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów?

W publikacji znajdują się także informacje o kolejnej planowanej nowelizacji, która procedowana jest obecnie w Sejmie.

Projekt tej nowelizacji kładzie szczególny nacisk na intensyfikację działań mających na celu, większą niż dotychczas, poprawę efektywności energetycznej, eliminację smogu oraz eliminację ubóstwa energetycznego. Założeniem nowych rozwiązań jest stworzenie w skali całego kraju jednolitych i uspójnionych danych dotyczących budynków, a zwłaszcza źródeł emisji indywidualnej, które będą stanowić kluczowy element do planowania działań naprawczych. W tym celu ma powstać elektroniczna Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzona przez ministra właściwego ds. budownictwa (obecnie Minister Rozwoju). Ta spec-ewidencja ma „zaciągnąć" dane z już prowadzonych w formie elektronicznej wykazów (m.in. ewidencji gruntów i budynków) i być sukcesywnie zasilana przez uprawnione osoby. Będą to przede wszystkim przedstawiciele podmiotów dokonujących wszelkich rodzajów kontroli na mocy różnych ustaw (Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo budowlane, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o odnawialnych źródłach energii lub innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, o dodatkach mieszkaniowych, Prawo energetyczne, o pomocy społecznej, w sprawie ochrony przeciwpożarowej itd.). Osobami takimi będą więc od inspektorów nadzoru budowlanego, służb sanitarnych, inspekcji ochrony środowiska, przez podmioty udzielające wszelkiego wsparcia finansowego, pracowników socjalnych, aż po funkcjonariuszy straży miejskiej, a nawet kominiarzy dokonujących corocznych obowiązkowych kontroli. Stworzenie samego systemu informatycznego planowane jest na lata 2020-2023 w oparciu o środki unijne.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • Aktualny przegląd zmian wraz z analizą ich stosowania;
 • Opis planowych nowelizacji;
 • Zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów;
 • Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i niejasności, poparte wieloletnim doświadczeniem autorów w zakresie inwestycji budowlanych;
 • Dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
 • Wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.

Spis treści

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Zakres i podstawowe zagadnienia związane z termomodernizacją

 • 1.1. Przedmiot i podmiot dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów
 • 1.2. Przedmiot inwestycji termomodernizacyjnych, remontowych oraz niskoemisyjnych

Rozdział II. Premia termomodernizacyjna, remontowa i kompensacyjna

 • 2.1 Zakres przedmiotowy
 • 2.2. Warunki przyznania oraz zakres wniosku (audyt termo modernizacyjny)
 • 2.3. Zasady finansowania
 • 2.4. Weryfikacja wniosku
 • 2.5. Porozumienie między ministrem ds. gospodarki a gminą
 • 2.6. Przyznanie, wypłata oraz rozliczenie premii

Rozdział III. Ulga termomodernizacyjna i inne zagadnienia podatkowe

 • 3.1. Zakres podmiotowy
 • 3.2. Budynki objęte możliwością skorzystania z ulgi
 • 3.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym a prawo do ulgi
 • 3.4. Zakres czasowy - moment poniesienia wydatków, moment wykazania ulgi. Sposób wykazania ulgi i jej realizacja, jak następuje zwrot/ rozliczenie
 • 3.5. Dokumentowanie wydatków
 • 3.6. Omówienie wydatków kwalifikowanych do skorzystania z ulgi
 • 3.7. Prawo organów podatkowych do kontrolowania prawidłowości wykazanej ulgi - na jakich zasadach, w jakim terminie, konsekwencje finansowe stwierdzonych nieprawidłowości
 • 3.8. Dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze i innych źródeł, a prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Rozdział IV. Beneficjenci a prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 • 4.1. Wspólnota mieszkaniowa jako inwestor
 • 4.2. Spółdzielnia mieszkaniowa jako inwestor
 • 4.3. Jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor
 • 4.4. Termomodernizacja i remont a czynności przekraczające czynności zwykłego zarządu

Rozdział V. Rodzaje zgód budowlanych oraz tryby ich uzyskiwania

 • 5.1. Obligatoryjne pozwolenie na budowę
 • 5.2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej
 • 5.3. Załączniki do wniosków o pozwolenie na budowę
  • 5.3.1. Decyzje administracyjne jako załączniki do wniosków budowlanych
  • 5.3.2. Projekt budowlany
  • 5.3.3. Mapa do celów projektowych – nowe zasady
  • 5.3.4. Doprowadzenie do kompletności wniosku o pozwolenie na budowę
 • 5.4. Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych
  • 5.4.1. Doprowadzenie do kompletności zgłoszenia budowlanego
 • 5.5. Etapy działań mających na celu uzyskanie zgody budowlanej
 • 5.6. Audyty wymagane przy aplikowaniu o środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Rozdział VI. Realizacja i zakończenie inwestycji

Rozdział VII. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 166
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 290 g
 • ISBN: 978-83-8235-065-4
 • EAN: 9788382350654
 • Kod serwisu: 00876300

Kategorie

Tagi