Bestseller

Rozliczanie czasu pracy w praktyce

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Kompendium wiedzy na temat rozliczania czasu pracy, również w ramach pracy zdalnej. Poradnik szczegółowo przedstawia tematykę ustalania i rozliczania nadgodzin oraz pokazuje jak zrekompensować pracownikom dodatkową pracę zarówno wynagrodzeniem, jak i czasem wolnym od pracy... więcej ›

Opis książki

Poradnik to szerokie kompendium wiedzy na temat jednego z najtrudniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy, jakim jest czas pracy. A dodatkowo dotyczy najważniejszej i zarazem najtrudniejszej jego części, czyli ustalania i rozliczania nadgodzin, i jest jedyną na rynku publikacją opisującą tak szeroko to wąskie zagadnienie. Łączy w sobie problematykę kadrową oraz płacową i w bardzo przystępny sposób pokazuje, jak dokonać rozliczenia czasu pracy i zrekompensować pracownikom dodatkową pracę zarówno wynagrodzeniem, jak i czasem wolnym od pracy.

Chronologiczny układ książki jest oparty na kolejności działań podejmowanych w firmie, co oznacza, że najpierw opisane są zasady rozliczenia pracy w nadgodzinach i pracy w dni wolne od pracy, z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, niepełnosprawnych oraz kadry kierowniczej. W drugiej części książki pojawia się natomiast problematyka płacowa dotycząca rekompensaty za pracę w nadgodzinach, pracę wykonywaną w nocy i dyżury pracownicze. 

Trzecie wydanie książki zostało wzbogacone o:

 • nowy rozdział dotyczący rozliczania czasu pracy w ramach pracy zdalnej, którą wprowadzono do Kodeksu pracy od 7.4.2023 r. w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240),
 • omówienie wielu nowych zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy związanych ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki nadgodzin, bez którego nie dałoby się opisać przede wszystkim zasad ustalania podstawy do wyliczenia normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe. Przy kwestiach związanych z technicznym sposobem obliczania świadczeń płacowych przyjęto z kolei sposób ich ustalania wynikający z dostępnych stanowisk PIP i MRiPS, które w całości zostały zamieszczone na końcu książki. W przypadku rozbieżności w stanowiskach urzędowych przyjęto w treści książki rozwiązania bezpieczniejsze dla pracodawców, aby postępowanie zgodne z jej treścią nie powodowało ryzyka mandatu w razie kontroli PIP.

Niewątpliwie atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy. W ten sposób pokazano m.in., jak na rozliczenie czasu pracy wpływa doba pracownicza, długość okresu rozliczeniowego czasu pracy czy zwolnienie pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego.

W trzecim wydaniu książki ujęto nowe zagadnienia związane ze zmianami w Kodeksie pracy wprowadzonymi w 2023 r. oraz nowymi stanowiskami PIP czy MRiPS, dzięki którym Czytelnik dowie się:

 • Czy w trakcie pracy w godzinach nadliczbowych należy zapewniać pracownikowi przerwy wliczane do czasu pracy, wynikające ze zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy od 26.4.2023 r.?
 • Czy po zmianach w Kodeksie pracy szkolenie odbywane po godzinach pracy zawsze oznacza rozliczenie jak pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Czym różnią się uprawnienia rodziców dzieci do lat 4 oraz do lat 8 w aspekcie organizacji czasu pracy i pracy nadliczbowej?
 • Czy możliwe jest wprowadzenie dwóch definicji niedzieli czy pory nocnej w jednej firmie?
 • Czy niedziela może rozpoczynać się od godziny 22.00 w sobotę?
 • Czy dyżury pracowników mogą przypadać bezpośrednio przed planowaną w harmonogramie pracą?
 • Czy pracownicy pracujący zdalnie mogą mieć wypłacane ryczałty za nadgodziny?
 • Czy tzw. premie uznaniowe powinny być wliczane do dodatku i normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak prawidłowo rozliczać dodatkową pracę niepełnoetatowców przypadającą w tzw. przestrzeniach międzydobowych?
 • Jak rozliczać nadgodziny przypadające w trakcie przerwy w przerywanym czasie pracy?
 • Jak prawidłowo weryfikować ograniczenie nadgodzin do przeciętnie 48 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym?
 • Czym różni się zgoda ogólna od zgody punktowej w przypadku orzeczeń lekarskich uchylających ograniczenia czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych?

Ponadto w książce można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z rozliczeniem czasu pracy, m.in.:

 • Jak rozliczać nadgodziny będące skutkiem pracy pomiędzy dobami pracowniczymi?
 • Jak rozliczać czas pracy w razie skrócenia okresu rozliczeniowego w trakcie jego trwania?
 • Jak rozliczyć dodatkową pracę kierownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy lub będącego osobą niepełnosprawną?
 • Co oznacza pojęcie „ukryta praca rotacyjna" w przypadku kadry kierowniczej?
 • Jak rozliczać z punktu widzenia czasu pracy przejazdy pomiędzy miejscami kolejnych spotkań służbowych pracowników handlowych?
 • Czy przejazdy pracowników mobilnych z domu do klientów własnym samochodem powinny być zaliczane do czasu pracy?
 • Jak obliczyć wysokość dodatku za nadgodziny średniotygodniowe w przypadku długiego okresu rozliczeniowego?
 • W jaki sposób rozliczyć nadgodziny, gdy mają one miejsce w pierwszym dniu po urlopie przed planowanym rozpoczęciem pracy?
 • Jak na rozliczenie nadgodzin wpłynie podwyżka wynagrodzenia dokonana w trakcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w miesiącu, w trakcie którego pracownik odbiera czas wolny za godziny nadliczbowe?
 • Jak prawidłowo ustalić ryczałt za nadgodziny i czy można go zmniejszać, gdy pracownik choruje?
 • Jak wykazywać w kartach ewidencji czasu pracy nadgodziny, dyżury oraz różne absencje?
 • Których okresów nieobecności w pracy nie trzeba ujmować w ewidencji czasu pracy?
 • Jakie dokumenty należy przechowywać wraz z ewidencją czasu pracy?
 • Jak długo należy przechowywać karty ewidencji czasu pracy pracowników, biorąc pod uwagę ich daty zatrudnienia przez pracodawcę?
 • Kiedy przedawniają się roszczenia pracowników dotyczące godzin nadliczbowych?
 • Kiedy sąd pracy może miarkować wynagrodzenie za nadgodziny i na czym to polega?
 • Czym dla pracodawcy skutkuje nieprowadzenie ewidencji czasu pracy?

Dodatkowym atutem jest autor opracowania, który jest cenionym specjalistą z zakresu problematyki czasu pracy, z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie, które zdobywał najpierw w PIP, potem w SN, a obecnie prowadząc własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, w ramach której prowadzi audyty z obszaru czasu pracy, uczestniczy we wdrożeniach oprogramowania do czasu pracy oraz kadrowo-płacowego i rozwiązuje bieżące problemy pojawiające się u klientów dotyczące tego obszaru. Wiele z przedstawionych w książce problemów czy przykładów pochodzi ze szkoleń prowadzonych przez autora – nie są to zatem przypadki hipotetyczne, wymyślone na potrzeby publikacji.

Poradnik dodatkowo dotyczy najważniejszej i zarazem najtrudniejszej jego części, czyli ustalania i rozliczania nadgodzin, i jest jedyną na rynku publikacją opisującą tak szeroko to wąskie zagadnienie. Łączy on w sobie problematykę kadrową oraz płacową i w bardzo przystępny sposób pokazuje, jak dokonać rozliczenia czasu pracy i zrekompensować pracownikom dodatkową pracę zarówno wynagrodzeniem, jak i czasem wolnym od pracy.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Praca w godzinach nadliczbowych – zasady ogólne

 • 1. Zasady polecania pracy nadliczbowej
  • 1.1. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
  • 1.2. Elektroniczna rejestracja czasu pracy (RCP) a nadgodziny
  • 1.3. Obowiązek wykonywania pracy nadliczbowej
  • 1.4. Dodatkowe zatrudnienie a praca w godzinach nadliczbowych
 • 2. Rodzaje nadgodzin
  • 2.1. Nadgodziny dobowe
  • 2.2. Nadgodziny średniotygodniowe
  • 2.3. Różnice między nadgodzinami dobowymi i średniotygodniowymi
 • 3. Ograniczenia i zakazy dotyczące pracy w nadgodzinach
  • 3.1. Ograniczenia pracy w nadgodzinach w skali doby i tygodnia
  • 3.2. Roczny limit nadgodzin
  • 3.3. Przerwy w czasie pracy a praca w godzinach nadliczbowych
 • 4. Prywatne wyjścia a nadgodziny
  • 4.1. Zasady udzielania zwolnień od pracy w celach prywatnych
  • 4.2. Zasady odpracowywania wyjść prywatnych
  • 4.3. Wyjścia prywatne a prawo do wynagrodzenia

Rozdział II. Ustalanie godzin nadliczbowych

 • 1. Doba pracownicza a nadgodziny
  • 1.1. Wątpliwości dotyczące doby pracowniczej
  • 1.2. Praca po dniu wolnym od pracy a doba pracownicza
  • 1.3. Doba pracownicza u kierowców
  • 1.4. Rozliczanie pracy przypadającej między dobami pracowniczymi
  • 1.5. Nadgodziny w przypadku tzw. ruchomego czasu pracy
 • 2. Nadgodziny w różnych systemach czasu pracy
  • 2.1. Nadgodziny w podstawowym systemie czasu pracy
  • 2.2. Nadgodziny w systemach równoważnego czasu pracy
  • 2.3. Nadgodziny w ruchu ciągłym
  • 2.4. Nadgodziny w systemie skróconego tygodnia pracy
  • 2.5. Nadgodziny w systemie weekendowym
  • 2.6. Nadgodziny w skróconym czasie pracy
  • 2.7. Nadgodziny w systemie przerywanego czasu pracy
  • 2.8. Nadgodziny w systemie zadaniowym
 • 3. Zwolnienie pracownika z pracy a nadgodziny
 • 4. Absencje pracowników a nadgodziny
 • 5. Praca na dyżurze a nadgodziny
 • 6. Szkolenia a nadgodziny

Rozdział III. Praca w dni wolne od pracy

 • 1. Praca w niedziele i święta
  • 1.1. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
  • 1.2. Dzień wolny od pracy za pracę w niedziele i święta
  • 1.3. Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta
 • 2. Ograniczenia pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych
  • 2.1. Wyjątki od zakazu handlu
  • 2.2. Ograniczenia pracy w Wielką Sobotę oraz Wigilię
  • 2.3. Odpowiedzialność za naruszanie zakazu handlu
 • 3. Praca w dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
  • 3.1. Dzień wolny za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
  • 3.2. Wpływ choroby na udzielony dzień wolny
  • 3.3. Wynagrodzenie za pracę w 6. dniu tygodnia
 • 4. Praca w dni wolne wynikające z rozkładów czasu pracy
 • 5. Porównanie zasad rekompensaty w różne dni wolne od pracy

Rozdział IV. Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej

 • 1. Nadgodziny pracowników zarządzających
  • 1.1. Definicja pracowników zarządzających
  • 1.2. Zasady rekompensaty nadgodzin
  • 1.3. Prokurent a pracownicy zarządzający
  • 1.4. Nadgodziny bez prawa do wynagrodzenia
 • 2. Nadgodziny kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
  • 2.1. Definicja kierownika w orzecznictwie
  • 2.2. Zastępcy kierowników
  • 2.3. Niepełnosprawni i kobiety w ciąży a stanowiska kierownicze
  • 2.4. Praca w dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
  • 2.5. Dyżury i praca na dyżurze kierowników
  • 2.6. Nadgodziny „w razie konieczności"

Rozdział V. Rozliczanie czasu pracy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

 • 1. Sposób określenia limitu godzin ponadwymiarowych
  • 1.1. Konsekwencje nieokreślenia limitu
  • 1.2. Zależności między limitem a systemem i rozkładem czasu pracy
 • 2. Zasady planowania czasu pracy
 • 3. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych
  • 3.1. Normalne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
  • 3.2. Dodatki za godziny ponadwymiarowe
 • 4. Praca w tzw. przestrzeniach międzydobowych
 • 5. Godziny nadliczbowe pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • 5.1. Nadgodziny średniotygodniowe
  • 5.2. Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
  • 5.3. Niepełnoetatowy kierownik komórki organizacyjnej
  • 5.4. Zmiana wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
  • 5.5. Zwolnienie pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego

Rozdział VI. Rozliczanie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

 • 1. Szczególne zasady dotyczące czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
  • 1.1. Uprawnienia niezależne od stopnia niepełnosprawności
  • 1.2. Uprawnienie zależne od stopnia niepełnosprawności
 • 2. Ograniczenia pracy w nocy i w nadgodzinach pracowników niepełnosprawnych
 • 3. Okresy rozliczeniowe czasu pracy w przypadku pracowników niepełnosprawnych

Rozdział VII. Rozliczanie czasu pracy w podróżach służbowych

 • 1. Rozliczenie czasu pracy pracowników stacjonarnych
 • 2. Rozliczanie czasu pracy pracowników mobilnych

Rozdział VIII. Rozliczanie czasu pracy w trakcie pracy zdalnej

 • 1. Ogólne zasady organizacji czasu pracy w ramach pracy zdalnej
 • 2. Potwierdzanie obecności przez pracowników wykonujących pracę zdalną
 • 3. Praca w godzinach nadliczbowych a praca zdalna
 • 4. Ewidencja czasu pracy a praca zdalna
 • 5. Dochodzenie roszczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych a praca zdalna

Rozdział IX . Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 • 1. Zasady ustalania normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
 • 2. Zasady ustalania dodatków za nadgodziny
  • 2.1. Pojęcie „wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania"
  • 2.2. Obliczanie dodatku za nadgodziny
 • 3. Podwyżka wynagrodzenia w trakcie miesiąca a wynagrodzenie za nadgodziny
 • 4. Siatka płac a wynagrodzenie za nadgodziny
 • 5. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
  • 5.1. Praca wykonywana częściowo w zakładzie pracy
  • 5.2. Sposób wprowadzania ryczałtu za nadgodziny
  • 5.3. Skutki wprowadzenia ryczałtu za nadgodziny
 • 6. Zastępowanie wynagrodzenia za nadgodziny innymi świadczeniami
 • 7. Rozliczanie wynagrodzenia za nadgodziny w 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych
  • 7.1. Niezrekompensowane na bieżąco nadgodziny dobowe oraz praca w dni wolne od pracy
  • 7.2. Wpływ podwyżki wynagrodzenia w trakcie okresu rozliczeniowego na rozliczenie nadgodzin
  • 7.3. Niewypłacone nadgodziny po zakończonym okresie rozliczeniowym

Rozdział X. Czas wolny za godziny nadliczbowe

 • 1. Czas wolny udzielany na wniosek pracownika
 • 2. Czas wolny udzielany bez wniosku pracownika
 • 3. Wpływ udzielonego czasu wolnego na wynagrodzenie pracownika
 • 4. Najkorzystniejsze sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych

Rozdział XI. Wynagrodzenie za pracę w nocy oraz za czas dyżuru

 • 1. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  • 1.1. Zasady obliczania dodatku nocnego
  • 1.2. Sytuacje uzasadniające wypłatę dodatku nocnego
  • 1.3. Ryczałt za pracę w nocy
  • 1.4. Wynagrodzenie za pracę w nocy a inne elementy wynagrodzenia
 • 2. Rekompensata za czas dyżuru
  • 2.1. Czas wolny udzielany za czas dyżuru
  • 2.2. Wynagrodzenie za czas dyżuru

Rozdział XII. Ewidencja czasu pracy

 • 1. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • 2. Karta ewidencji czasu pracy
 • 3. Dokumenty przechowywane wraz z ewidencją czasu pracy
 • 4. Możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy
 • 5. Okres przechowywania ewidencji czasu pracy
  • 5.1. Zasady liczenia okresów przechowywania ewidencji czasu pracy
  • 5.2. Dokumentacja czasu pracy pracownika powracającego do pracy u tego samego pracodawcy
 • 6. Naruszanie przepisów o prowadzeniu ewidencji czasu pracy

Rozdział XIII. Dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów o czasie pracy

 • 1. Ogólne zasady dochodzenia roszczeń
 • 2. Przedawnienie roszczeń z tytułu nadgodzin
 • 3. Znaczenie ciężaru dowodu
 • 4. Miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny
  • 4.1. Zasady miarkowania wynagrodzenia
  • 4.2. Miarkowanie wynagrodzenia w przypadku kadry kierowniczej

Rozdział XIV. Stanowiska urzędowe

 • 1. Roczny limit nadgodzin
  • 1.1. Pismo MPiPS z 13.11.2008 r. w sprawie ustalania rocznego limitu pracy w nadgodzinach (DPR-III-079-612/TW/08)
  • 1.2. Stanowisko Komisji Prawnej GIP z 7.12.2009 r. w sprawie limitu godzin nadliczbowych u kierowców (GPP-417/501-4560-12/09/PE/RP)
  • 1.3. Stanowisko MI z 12.3.2009 r. w sprawie rocznego limitu nadgodzin u kierowców (MR/908723/2009)
 • 2. Tygodniowy limit czasu pracy
  • 2.1. Stanowisko MRPiPS z 15.10.2018 r. w sprawie maksymalnego średniotygodniowego czasu pracy
  • 2.2. Stanowisko MRPiPS z 20.12.2018 r. w sprawie maksymalnego średniotygodniowego czasu pracy
  • 2.3. Stanowisko MRPiT z 3.2.2021 r. w sprawie godzin nadliczbowych średniotygodniowych
 • 3. Wyjścia prywatne w godzinach pracy
  • 3.1. Wyjaśnienia MPiPS z 28.8.2013 r. w sprawie odpracowywania wyjść prywatnych
  • 3.2. Stanowisko MRPiPS z 5.1.2017 r. (uzupełnione 22.2.2017 r.) w sprawie rozliczania nadgodzin, gdy praca przypada pomiędzy dobami albo po odpracowaniu prywatnego wyjścia
 • 4. Doba pracownicza a nadgodziny
  • 4.1. Stanowisko Departamentu Prawa Pracy w MPiPS z 1.8.2008 r. w sprawie doby pracowniczej (DPR-III-079-437/TW/08)
  • 4.2. Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 2.6.2008 r. w sprawie doby pracowniczej (GPP-302-4560-264/08/PE)
  • 4.3. Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 29.7.2008 r. w sprawie naruszenia doby pracowniczej (GPP-302-4560-569/08/PE)
  • 4.4. Stanowisko GIP z 6.4.2009 r. w sprawie naruszenia doby pracowniczej po wolnym dniu (GPP-417-4560-19/09/PE/RP)
  • 4.5. Wyjaśnienia Biura Promocji i Mediów MPiPS z 13.9.2013 r. w sprawie godzin nadliczbowych przypadających pomiędzy dwiema dobami pracowniczymi
  • 4.6. Stanowisko MRPiPS z 5.1.2017 r. w sprawie rozliczania pracy w przestrzeniach międzydobowych trwającej powyżej 8 godzin
  • 4.7. Stanowisko MRPiT z 26.1.2021 r. w sprawie przerw na karmienie dziecka piersią oraz nadgodzin w przerywanym czasie pracy
  • 4.8. Stanowisko Biura Informacji Głównego Inspektoratu Pracy z 12.6.2023 r. w sprawie przerw śniadaniowych w czasie pracy (UNP:GIP-23-33801, GIP-GBI.0701.96.2023.2)
 • 5. Nadgodziny w ruchomym czasie pracy – stanowisko MPiPS z 21.10.2013 r. w sprawie nadgodzin w ruchomym czasie pracy
 • 6. Nadgodziny w systemie weekendowym – stanowisko GIP z 17.11.2010 r. w sprawie nadgodzin w systemie weekendowym czasu pracy (GPP-459-4560-75-1/10/PE/RP)
 • 7. Wynagrodzenie za pracę w niedzielę
  • 7.1. Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 18.10.2012 r. w sprawie dodatków za pracę nadliczbową w niedziele i święta
  • 7.2. Stanowisko MRPiPS z 16.6.2016 r. w sprawie udzielania dni wolnych za pracę w niedzielę
  • 7.3. Stanowisko MRiPS z 8.7.2022 r. w sprawie definicji niedzieli w przepisach o czasie pracy
  • 7.4. Stanowisko MRiPS z 18.7.2022 r. w sprawie pracy w niedzielę
 • 8. Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy – stanowisko GIP z 30.9.2009 r. w sprawie rekompensowania pracy w wolną sobotę (GPP-249-4560-52/09/PE/RP)
 • 9. Wpływ choroby na udzielony czas wolny od pracy – stanowisko MRPiPS z 23.6.2016 r. w sprawie wpływu choroby na odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę lub czasu wolnego za nadgodziny
 • 10. Rozliczanie czasu pracy niepełnoetatowców
  • 10.1. Stanowisko MRPiPS z 29.3.2017 r. w sprawie możliwości udzielania czasu wolnego od pracy za godziny ponadwymiarowe
  • 10.2. Stanowisko MRPiPS z 19.5.2017 r. na temat rozliczenia czasu pracy w przypadku zmiany etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
 • 11. Prokurent a osoba zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy
  • 11.1. Stanowisko GIP nadesłane 2.12.2010 r. w sprawie prokurenta jako osoby zarządzającej zakładem pracy (GPP-364-4560-87-1/10/PE/RP)
  • 11.2. Stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS nadesłane 19.11.2010 r. w sprawie prokurenta jako osoby zarządzającej zakładem pracy
 • 12. Nadgodziny kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych– stanowisko Departamentu Prawa Pracy w MPiPS z 5.12.2008 r. w sprawie nadgodzin kierowników
 • 13. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
  • 13.1. Odpowiedź MPiPS z 24.7.2014 r. w sprawie czasu pracy osoby niepełnosprawnej przedkładającej po przerwie kolejne orzeczenie o niepełnosprawności
  • 13.2. Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 29.8.2014 r. w sprawie wykładni przepisów ustawy z 29.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wynagradzaniu osób niepełnosprawnych dotyczących wynagradzania pracowników niepełnosprawnych (GNP-306-023-102-1/14) – odpowiedź na zapytanie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  • 13.3. Stanowisko MRPiPS z 29.8.2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
  • 13.4. Stanowisko MRiPS z 3.11.2021 r. w sprawie czasu pracy niepełnosprawnych
  • 13.5. Stanowisko MRiPS z 21.2.2022 r. w sprawie czasu pracy niepełnosprawnych
 • 14. Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny
  • 14.1. Stanowisko MPiPS z 24.10.2014 r. w sprawie dzielnika do obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia przy innej niż normatywna liczbie godzin rozkładowych
  • 14.2. Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 26.8.2008 r. w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach (GPP-306-4560-646/08/PE)
  • 14.3. Stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS z 20.8.2008 r. w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach (DPR-III-079-475/ ZN/08)
  • 14.4. Stanowisko MRPiPS z 4.8.2017 r. (w części dotyczącej wpływu podwyżki wynagrodzenia na wynagrodzenie za nadgodziny)
  • 14.5. Stanowisko MRPiPS z 22.9.2017 r. w sprawie wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny za okresy niewykonywania pracy
  • 14.6. Stanowisko GIP z 1.12.2022 r. w sprawie rozliczania godzin nadliczbowych (UNP:GIP-22-70559)
 • 15. Ryczałt
  • 15.1. Ryczałt za godziny nadliczbowe – stanowisko GIP z 29.5.2009 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (GPP-110-4560-14/09/PE/RP)
  • 15.2. Stanowisko MRPiPS z 22.9.2020 r. w sprawie ryczałtu za nadgodziny przy pracy zdalnej
 • 16. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
  • 16.1. Stanowisko GIP z 21.4.2009 r. w sprawie terminu składania wniosku o czas wolny od pracy (GPP-306-4560-32/09/PE/RP)
  • 16.2. Stanowisko MRPiPS z 7.12.2017 r. w sprawie przerwy niewliczanej do czasu pracy oraz wpływu czasu wolnego za nadgodziny na minimalne wynagrodzenie
  • 16.3. Stanowisko MRPiPS z 8.9.2016 r. w sprawie nieobecności i pracy w nadgodzinach
 • 17. Dodatek nocny
  • 17.1. Stanowisko MPiPS z 19.3.2014 r. w sprawie obliczania dodatku za pracę w porze nocnej
  • 17.2. Stanowisko GIP z 23.1.2008 r. w sprawie obliczania dodatku za pracę w porze nocnej
 • 18. Rekompensata za czas dyżuru
  • 18.1. Stanowisko Departamentu Prawnego w GIP z 8.4.2008 r. w sprawie rekompensaty za dyżur pełniony poza domem pracownika
  • 18.2. Stanowisko Departamentu Prawa Pracy w MPiPS z 17.3.2008 r. w sprawie rekompensaty za dyżur pełniony poza domem pracownika (DPR-II-079-123/TW/08)
  • 18.3. Stanowisko MRPiPS z 14.5.2018 r. w sprawie dyżurów
  • 18.4. Stanowisko MRiPS z 6.12.2021 r. w sprawie planowania dyżurów pracownikom
 • 19. Ewidencja czasu pracy – stanowisko MRPiPS z 6.8.2019 r. w sprawie prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • 20. Dokumentacja czasu pracy
  • 20.1. Stanowisko MRPiPS z 8.3.2019 r. w sprawie prowadzenia innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  • 20.2. Stanowisko MRPiPS z 15.4.2019 r. w sprawie postaci elektronicznej dokumentacji pracowniczej
 • 21. Czas pracy – stanowisko MRPiT z 21.12.2020 r. w sprawie czasu pracy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 384
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 640 g
 • ISBN: 978-83-8356-003-8
 • EAN: 9788383560038
 • Kod serwisu: 00986800

Kategorie