Ustawy samorządowe. Komentarz

 • 299,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 239,20 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Niniejszy komentarz jest pierwszym i jedynym na rynku opracowaniem wszystkich ustaw samorządowych:

 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • ustawy o samorządzie województwa,
 • ustawy o ustroju m.st. Warszawy,
 • niektórych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki:

 • ujęcie w jednej książce analizy kluczowych przepisów dotyczących funkcjonowania gmin, powiatów i województw;
 • poznanie najnowszych nowelizacji ustaw określających ustrój samorządu terytorialnego, w tym nowelizacji z dnia 11 stycznia 2018 r.;
 • uzyskanie wiedzy o aktualnym orzecznictwie sądów i stanowiskach doktryny z zakresu samorządu terytorialnego;
 • poznanie rozwiązań problemów związanych z funkcjonowaniem rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ich komisji i klubów radnych;
 • poznanie rozwiązań problemów związanych z pełnieniem funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty czy marszałka województwa;
 • uzyskanie aktualnej wiedzy na temat nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego;
 • pełne zobrazowanie statusu radnego, w tym jego obowiązków i uprawnień;
 • szczegółowe rozważania dotyczące ustroju m.st. Warszawy;
 • zapoznanie się z pierwszym na rynku komentarzem do wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera szczegółową analizę wszystkich zmian do ustaw samorządowych wchodzących w życie w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wprowadzono ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).

W 2018 r. wchodzą w życie trzy nowelizacje ustaw samorządowych. Każda z nich, choć w różnym zakresie, stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich osób, które w codziennej pracy stosują przepisy tych aktów. Zmiany te dotyczą różnych obszarów działalności jednostek samorządu terytorialnego:

 • organizacji rad i sejmików oraz ich wzajemnych stosunków z organami wykonawczymi,
 • organizacji i przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin,
 • zasad posługiwania się przez jednostki samorządu terytorialnego monitoringiem przestrzeni publicznej,
 • środków prawnych przysługujących od rozstrzygnięć nadzorczych.

Każda ze zmian wymaga pogłębionego omówienia. Najbardziej istotne są jednak regulacje wprowadzone ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta przewiduje takie nowe rozwiązania, jak:

 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
 • budżet obywatelski,
 • raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego,
 • indywidualne uprawnienia kontrolne radnego,
 • obligatoryjna komisja skarg, wniosków i petycji,
 • uprawnienia klubów radnych (dotąd nieznane).

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie w lipcu 2018 r. Są to zmiany wynikające z ustawy z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1349), oraz zmiany wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1432).

W książce odpowiadamy na pytania, które mogą sprawiać najwięcej problemów w procesie stosowania przepisów ustaw samorządowych, np.:

 • W jaki sposób w pełni prawidłowo przeprowadzać zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego?
 • Jak organizować i przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami?
 • Co to jest budżet obywatelski i jak należy go przeprowadzać?
 • Na jakich zasadach jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić monitoring w obszarze przestrzeni publicznej?
 • W jaki sposób prawidłowo organizować i przeprowadzać wybory do organów jednostek pomocniczych gmin?
 • W jaki sposób prawidłowo organizować prace rady (sejmiku), jak właściwie przygotowywać i przeprowadzać sesje tego organu oraz jakie zadania i kompetencje ma jego przewodniczący?
 • Jakie zadania i kompetencje mają stałe, obligatoryjne komisje rady (sejmiku): komisja rewizyjna oraz komisja skarg, wniosków i petycji?
 • Jakie obowiązki i uprawnienia mają radni i ich kluby?
 • W jaki sposób należy prowadzić gospodarkę finansową i majątkową jednostki samorządu terytorialnego?
 • Co to jest raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego i co powinno się w nim znaleźć?
 • Jakie kompetencje ma organ stanowiący, a jakie organ wykonawczy? Jak układają się wzajemne relacje tych podmiotów?
 • Jak prawidłowo organizować współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego?
 • Jak prawidłowo prowadzić postępowanie nadzorcze nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego?
 • Jakie środki prawne przysługują na rozstrzygnięcia nadzorcze i w jaki sposób je skutecznie wnieść?
 • Jak skutecznie przygotowywać i wnosić skargi na uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego?
 • Jak prawidłowo wdrożyć zmiany w ustawach samorządowych, które wynikają z ich nowelizacji wchodzących w życie w 2018 r.?
 • Jakimi odrębnościami ustrojowymi charakteryzuje się m.st. Warszawa i jego dzielnice?
 • Jakimi odrębnościami ustrojowymi charakteryzują się gminy uzdrowiskowe?

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 1192
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1840 g
 • ISBN: 978-83-812-8988-7
 • EAN: 9788381289887
 • Kod serwisu: 00765600

Kategorie