Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 466,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 439,20 zł
  Cena katalogowa: 549,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) Stan prawny: 8.3.2023 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonymi ustawą z 13.1.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 212), które wchodzą w życie w maju, sierpniu... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)

Stan prawny: 8.3.2023 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonymi ustawą z 13.1.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 212), które wchodzą w życie w maju, sierpniu i październiku 2023 r.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające z:

 • ustawy z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 212), która m.in. rozwinęła kompetencje senatu uczelni i Rady Doskonałości Naukowej, zmieniła zasady przyznawania stypendium socjalnego, uszczegółowiła eksternistyczny tryb przygotowywania rozprawy doktorskiej, dodała podstawy skreślania doktorantów szkół doktorskich,a także zmodyfikowała zasady nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego;
 • ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r.,poz. 2185), regulującej m.in. elektronizację procedury składania wniosków i pism,w tym z wykorzystaniem uczelnianych systemów teleinformatycznych obsługi studentów;
 • ustawy z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1117), umożliwiającej ministrowi nadawanie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas";
 • ustawy z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2232), doprecyzowującej okres przysługiwania świadczeń dla studentów, jak też wprowadzającej kredyt na studia medyczne i ułatwiającej utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

W Komentarzu przedstawiono następujące zagadnienia:

 • przepisy ogólne odnoszące się do komentowanej ustawy, w tym m.in.: zakres przedmiotowy, wyjaśnienie podstawowych pojęć, podmioty, które wchodzą w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • ewidencjonowanie, organizacja, funkcjonowanie uczelni, jej zadania, organy i ich uprawnienia oraz obowiązki, kwestie odnoszące się do jej struktury;
 • prowadzenie studiów, czyli np.: warunki tworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, podział na formy (stacjonarne i niestacjonarne), program studiów, warunki przyjęcia na studia, zasady prowadzenia rekrutacji, warunki ukończenia studiów;
 • obowiązki i prawa studentów, takie jak: prawo do ubiegania się o stypendia, otrzymania kredytu studenckiego, do zakwaterowania w domu studenckim i wyżywienia czy do ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej;
 • samorząd studencki i organizacje studenckie – kwestie związane z tworzeniem i działalnością tych podmiotów;
 • pracownicy uczelni – ukazano definicję tego pojęcia, wymagania, które należy spełnić, aby zostać nauczycielem akademickim, jego prawa i obowiązki, kwestie dotyczące wynagrodzenia;
 • komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how;
 • federacje, które mogą być tworzone przez: publiczną uczelnię akademicką z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym, a także niepubliczną uczelnię akademicką z niepubliczną uczelnią akademicką;
 • stopnie i tytuły w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, tj.: doktor, doktor habilitowany, profesor;
 • ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna ponoszona przez nauczycieli akademickich, studentów oraz doktorantów;
 • cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki – w tym: podstawy prawne ich kształcenia, zatrudnianie, wydawanie dyplomu;
 • instytucje przedstawicielskie środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz organy pomocnicze ministra, którymi są: RGNiSW, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych; Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; PSRP; KRD, oraz kwestie związane z ich organizacją i działalnością;
 • systemy informatyczne szkolnictwa wyższego i nauki, które obejmują wskazane w ustawie bazy danych;
 • stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów, które przyznawane są za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz sportowe;
 • finansowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz gospodarka finansowa uczelni – w tym zakresie wyjaśniono m.in. kwestie związane z algorytmami podziału środków finansowych, zasadami ich przyznawania;
 • pełnienie nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, którego przykładami są: stwierdzenie nieważności aktu uczelni niezgodnego z prawem, nakazanie założycielowi likwidacji uczelni niepublicznej czy nałożenie administracyjnej kary pieniężnej;
 • przepisy szczególne odnoszące się do uczelni: wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej;
 • przetwarzanie danych osobowych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1308
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1950 g
 • ISBN: 978-83-8235-132-3
 • EAN: 9788382351323
 • Kod serwisu: 00954900

Kategorie