dr hab. Marek Salamonowicz

Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji; broker innowacji; laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VII edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa własności przemysłowej, którego organizatorem jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej; opiekun SKN Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej Tigrus; wykładał na Uniwersytetach w Halle-Wittenberg (Niemcy) i w Ołomuńcu (Czechy). Autor licznych publikacji z zakresu prawa konkurencji i własności przemysłowej.