Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 3 Systemu Prawa Prywatnego stanowi pierwszy z tomów poświęconych prawu rzeczowemu. Kolejne, 4. wydanie dzieła uwzględnia nową systematykę materii omówionej w tomach: 3 i 4. W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... więcej ›

Opis książki

Tom 3 Systemu Prawa Prywatnego stanowi pierwszy z tomów poświęconych prawu rzeczowemu. Kolejne, 4. wydanie dzieła uwzględnia nową systematykę materii omówionej w tomach: 3 i 4.

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak:

 • ogólne wiadomości o prawie rzeczowym (podmiotowe prawa rzeczowe, posiadanie, prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym);
 • treść i wykonywanie prawa własności (przedmiot, granice przestrzenne nieruchomości gruntowych, treść prawa, bezwzględny charakter, regulacje prawa sąsiedzkiego, pozakodeksowa regulacja treści i wykonywania własności nieruchomości);
 • prawo do przedmiotów materialnych niebędących rzeczami (prawa do złóż kopalin oraz innych fragmentów górotworu, prawa do wód, prawa do zwierząt);
 • nabycie i utrata własności (przeniesienie własności, przeniesienie własności nieruchomości, przewłaszczenie na zabezpieczenie, rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną, rozporządzanie przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym, zbywanie nieruchomości rolnych, zasiedzenie jako sposób nabycia własności);
 • współwłasność (treść i wykonywanie współwłasności, zniesienie współwłasności);
 • własność lokali (pojęcie i funkcja, powstanie, wygaśnięcie własności lokalu, wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali, zarząd nieruchomością wspólną);
 • umowa deweloperska (zawarcie i treść umowy deweloperskiej, charakter prawny, środki ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, odpowiedzialność dewelopera za wykonanie zobowiązania);
 • ochrona własności (roszczenie windykacyjne, roszczenia uzupełniające właściciela, przeciwstawne roszczenia posiadacza samoistnego o zwrot nakładów, rozliczenia właściciela z posiadaczem zależnym, roszczenia wynikające z budowy na cudzym gruncie, roszczenia negatoryjne, problem ochrony wyłącznego uprawnienia właściciela do rozporządzania rzeczą).

Nowe wydanie tomu 3 zawiera liczne zmiany wprowadzone w stanie prawnym od poprzedniego wydania, m.in.:

 • nowe regulacje w zakresie treści i wykonywania prawa własności dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi skarbu Państwa wprowadzone ustawą z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 817 ze zm.) oraz nowe regulacje wynikające z ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), a także z ustawy z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 122), ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);
 • dotyczące m.in. przeniesienia własności nieruchomości rolnych, skarbowych i samorządowych, rozporządzania rzeczą przez nieuprawnionego, nabycia własności przez zasiedzenie i zmiany w wykonaniu prawa pierwokupu, a także zmiany dotyczące nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, wynikające z ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.) oraz zmiany związane ze znalezieniem rzeczy wprowadzone ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 397);
 • dotyczące umowy deweloperskiej regulowanej ustawą z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1805 ze zm.) – w ramach problematyki własności lokali;
 • w zakresie własności lokali, w tym najnowsze, wynikające z ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z dziedziny prawa rzeczowego, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także praktycy.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 824
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1400 g
 • ISBN: 978-83-8198-628-1
 • EAN: 9788381986281
 • Kod serwisu: 00855300

Kategorie