r.pr. Agnieszka Bonikowska

Radca prawny specjalizująca się w prawie pracy i migracji pracowników. W swojej praktyce wspiera klientów w ich bieżącej działalności w zakresie prawa pracy oraz działy HR w wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem organizacji w duchu compliance, w szczególności w zakresie pracy zdalnej, elastycznych form zatrudnienia i budowania świadomości prawnej pracowników i pracodawców. Specjalizuje się także w doradztwie w zakresie global mobility: doradza przy delegowaniu pracowników za granicę, transgranicznym zatrudnieniu oraz zatrudnieniu cudzoziemców zarówno na terenie Polski, jak i Unii Europejskiej. Opracowuje rozwiązania wspierające równe traktowanie pracowników w Unii Europejskiej. Współpracując z jedną z największych agencji pracy w Polsce, przyczynia się do wytyczania nowych trendów w globalnej rekrutacji, jednocześnie dbając o zapewnienie migrantom bezpiecznej i godnej pracy oraz legalnego pobytu. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa pracy oraz transgranicznego zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 2020 r. wpisana jest na listę radców prawnych. Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego oraz Szkołę Prawa Austriackiego, zorganizowane we współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z uniwersytetami w Berlinie oraz Salzburgu.