dr Agnieszka Dickel

Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Języków Specjalistycznych oraz Katedrze Teorii Języków i Akwizycji Językowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej jako asystentka i doktorantka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na tym samym wydziale, którego jest także absolwentką; przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim studiowała Germanistykę i Anglistykę na Uniwersytecie Düsseldorf w Republice Federalnej Niemiec; zajmuje się m. in. lingwistyką i dydaktyką języków specjalistycznych, w tym szczególnie zagadnieniami tłumaczenia tekstów specjalistycznych.


Absolventin und zur Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin der Warschauer Universität, Fachbereich: Angewendete Linguistik, Lehrstuhl für Fachsprachen und Lehrstuhl für Sprachtheorie, vorher arbeitete sie an derselben Universität als Assistentin und Doktorandin im Institut der Angewendeten Linguistik; sie studierte auch Germanistik und Anglistik an der Universität Düsseldorf in Deutschland; sie beschäftigt sich mit der Didaktik der Fachsprachen, besonders mit den Übersetzungen von Fachtexten.

 • Steuersystem Spracharbeitsbuch Band 5
  Niniejszy tom jest piątym podręcznikiem z serii poświęconej ładowi gospodarczemu i systemowi prawnemu Polski. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości niemieckiego języka...
  Seria: Polens Wirtschafts- und Rechtssystem
  Rok wydania: 2009 | Wersja: Druk
  39,00 zł
  Niniejszy tom jest piątym podręcznikiem z serii poświęconej ładowi gospodarczemu i systemowi prawnemu Polski. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości niemieckiego języka...
 • Staatsordnung und politisches System Spracharbeitsbuch. Band 1
  Niniejsza publikacja Staatsordnung und politisches System Tom I obejmuje zagadnienia dotyczące ustroju państwa polskiego i jego systemu politycznego, takie jak: prawo konstytucyjne, partie...
  Seria: Polens Wirtschafts- und Rechtssystem
  Rok wydania: 2007 | Wersja: Druk
  39,00 zł
  Niniejsza publikacja Staatsordnung und politisches System Tom I obejmuje zagadnienia dotyczące ustroju państwa polskiego i jego systemu politycznego, takie jak: prawo konstytucyjne, partie...