Agnieszka Graszka

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu Wyceny Nieruchomości, Zamówień Publicznych oraz Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na Uniwersytecie Łódzkim. Wieloletni pracownik samorządowy, z doświadczeniem w obszarze gospodarowania majątkiem jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego – Miasta Łodzi. Posiada szeroką wiedzę m.in. z zakresu nadzoru nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi, sprzedaży nieruchomości gminnych oraz ubezpieczeń gminy i jej jednostek organizacyjnych. Od 2007 r. do dzisiaj na stanowiskach zastępcy dyrektora i dyrektora wydziałów majątkowych. W latach 2017–2019 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ. Odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów związanych z tworzeniem, łączeniem, likwidacją spółek kapitałowych, podwyższaniem ich kapitału zakładowego, powoływaniem organów, analizą sprawozdań finansowych spółek. Przewodniczyła zgromadzeniom wspólników i walnym zgromadzeniom, zasiadała w radach nadzorczych, tworzyła dokumenty korporacyjne spółek.

 • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD
  %
  Kompleksowy przegląd i omówienie zmian księgowych i budżetowych wprowadzonych m.in. przez tarcze antykryzysowe, upływem terminu na implementację dyrektyw UE, czy też przyjęciem nowych standardów...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 169,15 zł
  Kompleksowy przegląd i omówienie zmian księgowych i budżetowych wprowadzonych m.in. przez tarcze antykryzysowe, upływem terminu na implementację dyrektyw UE, czy też przyjęciem nowych standardów...