Agnieszka Orfin

Doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego na WPiA UAM. Jej główne zainteresowania skupiają się wokół zagadnienia sprawności postępowania karnego i jego związku z kosztami procesu, naczelnych zasad procesowych, ekonomicznej analizy prawa, a także problematyki związanej z modelami procesu karnego. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Pawła Wilińskiego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.