Agnieszka Sagan-Jeżowska

Agnieszka Sagan-Jeżowska – ekspert ds. RODO z 11-letnim doświadczeniem w ochronie danych osobowych, członek Zespołu ds. Ogólnych Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, której zadaniem jest m.in. wsparcie PUODO w walce z tzw. „RODO-absurdami” oraz IOD w dwóch podmiotach z sektorów regulowanych. Wdraża RODO (a przed RODO – ustawę o ochronie danych osobowych) w podmiotach z różnych sektorów, w szczególności z sektora ubezpieczeniowego, produkcyjnego, budowlanego, medycznego, motoryzacyjnego, spółdzielczego, wydawniczego, NGO, administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako ABI zewnętrzny i wewnętrzny, project manager oraz jest ceniona jako trener szkoleniowo-warsztatowy oraz zawodowo związana z polskim biurem Bird&Bird. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie, doktorantka III roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.