dr Andrzej Filipowicz

Wykładowca z Zespole Prawa i Finansów w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym w SGGW w Warszawie. W Instytucie Nauk Prawnych PAN w Zespole Prawa Administracyjnego uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Jest specjalistą z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. Autor licznych publikacji i podręczników prawniczych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.