dr Angelika Kaczmarczyk

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się sprawozdawczością finansową, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich podmiotów gospodarczych. Prowadzi zajęcia ze standardów sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jest autorką wielu publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, twórcą i koordynatorem projektów szkoleniowo-konsultingowych z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości podatkowej. Jest konsultantem w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.