Aniela Michalec

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1993 r. zatrudniona w RIO w Poznaniu. Aktualnie Zastępca Prezesa. Od 2000 r. zasiada w Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji.