dr Anna Tunia

Doktor nauk prawnych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Autorka licznych artykułów z zakresu prawa wyznaniowego i rodzinnego.

 • Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego
  Prezentowana monografia jest systematycznym wykładem oraz objaśnieniem aktualnych unormowań dotyczących wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Autorzy publikacji - stojąc na krytycznym...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2007 | Wersja: PDF
  49,00 zł
  Najniższa cena: 39,20 zł
  Prezentowana monografia jest systematycznym wykładem oraz objaśnieniem aktualnych unormowań dotyczących wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Autorzy publikacji - stojąc na krytycznym...