dr hab. Arkadiusz Radwan, prof. VMU, prof. wiz. UW

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Wilnie i prof. wiz. na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU), Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staże badawcze na uniwersytetach w Bonn, Kolonii, Gandawie i Kilonii, a także w Instytucie Maxa Plancka w Monachium. Dalsza edukacja akademicka i menedżerska m.in. w Berlinie (HSoG), Florencji (EUI) i Kopenhadze (CBS). Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie (LUISS), Klużu (UBB), St. Pölten (FHH), Chongqing (SWUPL), Tarnopolu (ТНЕУ) i Lwowie (ЛНУІФ).

Członek rady doradczej Center for European Company Law (CECL), zrzeszającego uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie. Członek rady naukowej czasopisma European Company Law (Kluwer Law International), oraz kwartalnika „Głos Prawa – Przegląd Prawniczy Allerhanda". W latach 2010–2014 i ponownie od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. uczestnictwo w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) zrealizowanych dla Komisji Europejskiej. W latach 2014–2017 powołany przez Komisję Europejską do Informal Company Law Expert Group (ICLEG) z mandatem prac nad reformą prawa spółek w UE.