dr Beata Iwasieczko

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce zastosowania teorii informacji i systemów informacyjnych, ekologii informacji, technologii komputerowej w rachunkowości, sprawozdawczości, analizie finansowej w celu wykorzystania rachunkowości jako narzędzia zarządzania. Jest autorką i współautorką wielu artykułów i prac naukowych, których zakres tematyczny dotyczy rachunkowości jako źródła informacji i wiedzy do podejmowania decyzji, analizy finansowej w organizacji inteligentnej, nadmiaru informacji i zniekształceń zasobów informacyjnych jako zagrożenia efektywności systemu informacyjnego rachunkowości. W badaniach podejmuje również problematykę wspomagania zarządzania zasobami informacyjnymi i zarządzania wiedzą przez wykorzystanie technologii komputerowej, systemów Business Intelligence, narzędzi IT Governance, audytu informacyjnego, audytu wiedzy, modeli cloud computing i sieci społecznych.