dr Dąbrówka Przewłocka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (2001 r.). W 2019 r. obroniła tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie aktywnie wykonuje zawód radcy prawnego. Jest autorką kilku publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej.